Під час урбанізації, швидкого ритму життя, стрімкого науково-технічного прогресу, розвитку технологій і машин природа поступово відходить на другий план.

Однак, антираціональне використання ресурсів, виснаження надр, зниження біорізноманіття, забруднення наземних водойм і підземних вод, забруднення повітря небезпечними викидами від виробничих підприємств, несанкціоноване і безлімітне розміщення та захороння відходів призводить лише до погіршення параметрів навколишнього середовища, екологічної та санітарно-гігієнічної обстановки, а відповідно – і до погіршення якості життя.

У зв’язку з цим, економічний і соціальний розвиток світу, зокрема нашої країни, безпосередньо пов’язаний з екологічною безпекою і благополуччям життєдіяльності як кожної людини, так і людства вцілому.

Інтерактивна карта світу забруднення повітря 

ТОВ «ВСЕУКРАїНСьКАЯ ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ»
надає широкий спектр екологічних послуг, серед яких:

Eкологічна лабораторія

Заміри показників атмосферного повітря, викидів від стаціонарних джерел, параметрів газопилового потоку, аналіз поверхневої, зворотної, стічної, питної води, а також радіаційне вимірювання промислової продукції, сировини, об’єктів довкілля

Розробка та погодженння еколого-технічної документації

У сфері поводження з відходами, спецводокористування, викидів в атмосферу, отримання ліцензій та дозволів, та багато іншого

Сертифікація товарів та послуг

Акредитація продукції та послуг згідно міжнародних стандартів ISO

Збір, заготівля вторсировини

Макулатури, пластику, металічної тари, гуми, шин, скла

  Крім цього, ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” пропонує екологічний підхід до зовнішнього та внутрішнього освітлення побутових та промислових приміщень, територій, проїзних частин та ін., а саме: LED лампи українського виробництва, що є вигідним вкладенням з економічної та екологічної точок зору.

 

НАШІ ПЕРЕВАГИ

home1

ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” відповідає вимогам до випробувальних лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2005 і є діючою хіміко-радіологічною лабораторією

home2

Наша хімічно-вимірювальна лабораторія відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду

home3

Розробляємо та беремо участь у великій кількості соціальних проектів, спрямованих на пропаганду та поширення інформації в ЗМІ про необхідсть захисту навколишнього середовища

Стати нашим партнером
Якщо вас цікавить партнерство з нами, ми будемо раді співпрацювати з вами!


Ми на Facebook

Екологічна безпека та природоохоронна діяльність, в рамках законодавства України, полягає в прагненні до досягнення оптимального балансу між використанням навколишнього природного середовища, при цьому забезпеченням всіма необхідними ресурсами економіки країни, і можливостями цих же природних ресурсів до самовідновлення і самоочищення.

Екологічна політика України, створена Мінприроди, роз’яснила цілі і першочергові завдання, а також розробила стратегію і механізми їх реалізації в руслі приведення у відповідність її до європейських норм.

При цьому органи виконавчої влади в галузі екології, згідно з законодавством, видають екологічну дозвільну документацію для організацій, установ і підприємств, які здійснюють вплив на навколишнє середовище, а також проводять перевірки відповідності їх діяльності екологічному законодавству України.

Кваліфіковані  спеціалисти нашої Компанії нададуть Вам безкоштовну консультацію.

Раді будемо співпрацювати З ВАМИ!