Під час урбанізації, швидкого ритму життя, стрімкого науково-технічного прогресу, розвитку технологій і машин природа поступово відходить на другий план.

Однак, антираціональне використання ресурсів, виснаження надр, зниження біорізноманіття, забруднення наземних водойм і підземних вод, забруднення повітря небезпечними викидами від виробничих підприємств, несанкціоноване і безлімітне розміщення та захороння відходів призводить лише до погіршення параметрів навколишнього середовища, екологічної та санітарно-гігієнічної обстановки, а відповідно – і до погіршення якості життя.

У зв’язку з цим, економічний і соціальний розвиток світу, зокрема нашої країни, безпосередньо пов’язаний з екологічною безпекою і благополуччям життєдіяльності як кожної людини, так і людства вцілому.

Екологічна безпека та природоохоронна діяльність, в рамках законодавства України, полягає в прагненні до досягнення оптимального балансу між використанням навколишнього природного середовища, при цьому забезпеченням всіма необхідними ресурсами економіки країни, і можливостями цих же природних ресурсів до самовідновлення і самоочищення.

Екологічна політика України, створена Мінприроди, роз’яснила цілі і першочергові завдання, а також розробила стратегію і механізми їх реалізації в руслі приведення у відповідність її до європейських норм.

При цьому органи виконавчої влади в галузі екології, згідно з законодавством, видають екологічну дозвільну документацію для організацій, установ і підприємств, які здійснюють вплив на навколишнє середовище, а також проводять перевірки відповідності їх діяльності екологічному законодавству України.

ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ» надає широкий спектр екологічних послуг, сред яких:

Кваліфіковані  спеціалисти нашої Компанії нададуть Вам безкоштовну консультацію.

Раді будемо співпрацювати З ВАМИ!

10047429_l

home1

ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” відповідає вимогам до випробувальних лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2005 і є діючою хіміко-радіологічною лабораторією.

home2

Наша хімічно-вимірювальна лабораторія відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

home3

Розробляємо та беремо участь у великій кількості соціальних проектів, спрямованих на пропаганду та поширення інформації в ЗМІ про необхідсть захисту навколишнього середовища.

Партнерська співпраця?
Якщо вас цікавить волонтерство або партнерство із нами, ми будемо раді співпрацювати із вами.


Ми на Facebook