Аналіз факторів виробничого середовища

 

  МИ ЗДІЙСНЮЄМО ВІДБІР ПРОБ НА ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН:

ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПОВІТРЯ РОБОЧОЇ ЗОНИ
 • Азоту діоксид
 • Мідь
 • Азоту оксиди
 • Метилакрилат
 • Акролеїн
 • Метилметакрилат
 • Акрилонітрил
 • Марганцю оксиди (в перерахунку на МпО2) (аерозоль дезінтеграції)
 • Алюміній та його сплави (в перерахунку на алюміній)
 • Натрію гідрокарбонат
 • Алюмінію оксид в суміші зі сплавом нікеля до 15%
 • Натрію хлорид
 • Алюмінію оксид з домішками вільного діоксиду кремнію до 15% і оксиду заліза до 10% (в вигляді аєрозолю конденсації)
 • Нікель, нікелю оксиди, сульфіди та суміші сполук нікелю
 • Алюмінію оксид з домішками діоксиду кремнію у вигляді аерозолю конденсації
 • Нікелю солі у вигляді гідроаерозолю (по Ni)
 • Акриламід
 • Озон
 • Амонію хлорид
 • Луги їдкі (в перерахунку на NaOH)
 • Аміак
 • Полімери і сополімери на основі акрилових та метаакрилових мономерів
 • Анілін
 • Полімери на основі стиролу
 • Ангідрид малеїновий
 • Поліпропілен (нестабілізований)
 • Ангідрид метакриловий
 • Поліетилен
 • Ангідрид масляний
 • Полівінілхлорид
 • Ангідрид сірчаний
 • Пил: рослинного і тваринного походження:
 • а) зерновий
 • Ангідрид сірчистий
 • б) борошняний, деревини і ін. (з домішками діоксиду кремнію меньше 2%)
 • Ангідрид фосфорний
 • в) лубяний бавовняний, льняний, вовняний, пуховий та ін. (з домішками діоксиду кремнію більше 10%)
 • Ангідрид фталевий
 • Ртуть металева
 • Ангідрид хромовий
 • Свинець та його неорганічні сполуки по свинцю
 • Анілін
 • Силікатовміщуючий пил, силікати, алюмосилікати:
 • а) азбест природний та штучний, суміші азбестопородного пилу при вмісті в ньому азбесту більше 10 %
 • Ацетальдегід
 • б) азбестопородний пил при вмісті в ньому азбесту до 10 %
 • Ацетон
 • в) азбестоцемент при вмісті в ньому діоксиду марганцю не більше 5%, оксиду хрому не більше 7 %, оксиду заліза не більше 10 %
 • Бензин (розчинник паливний)
 • г) азбестобакаліт, азбестогума
 • Бензол
 • д) слюди (флагопіт мусковіт), тальк, талькопородний пил, (природні суміші тальку з тремолітом, актинолітом, антофілітом та ін. мінералами), які містять до 10 % вільного діоксиду кремнію
 • Бенз(а)пірен
 • в) штучні мінеральні волокна силікатні та алюмосилікатні склоподібні структури (скловолокно, скловата, вата мінеральна і шлаковата та ін.)
 • Бром
 • ж) цемент, апатит, глина, шамот каоліновий
 • Бутилацетат
 • з) силікати склоподібні вулканічного походження (туфи, пемза, перліт)
 • Бутилметакрилат
 • і) цеоліти (природні та штучні)
 • Вапняк
 • Сірководень
 • Водень хлористий
 • Сіровуглець
 • Водень фтористий (в перерахунку на F)
 • Сольвент – нафта (у перерахунку на С)
 • Водню ціанід
 • Спирт бутиловий
 • Вінілу хлорид
 • Спирт ізобутиловий
 • Вінілацетат
 • Спирт ізопропіловий
 • Вольфрам, вольфраму карбід і саліцид
 • Спирт етиловий
 • Вольфраму сульфід і дисульфід
 • Спирт метиловий
 • Вуглеводні аліфатичні С1 – С10 (в перерахунку на С)
 • Спирт пропіловий
 • Вуглецю оксид
 • Склопластик на основі поліефірної смоли
 • Вуглецю діоксид
 • Толуол
 • Вуглецю пил:
 • а) коксокам’яновугільних пеків, нафтовий, сланцевий
 • Толуілендіізоціанат
 • б) атрацит з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5%
 • Трихлоретилен
 • в) інше викопне вугілля й вуглецевопо-родний пил з вмістом вільного діоксиду кремнію до 5 %; від 5 % до 10 %
 • Тетрахлоретилен
 • г) алмази природні та штучні
 • Титан и його діоксид
 • д) алмазу металізований
 • Титан чотирьохлористий
 • е) сажі чорні промислові з вмістом бенз(а)пірену не більше 35 мг на 1 кг
 • Тетрафтордиброметан (фреон 114В2)
 • ж) вуглецеві волокнисті матеріали на основі гідратцелюлозних волокон
 • Тетраметилтіурамдисульфід (тіурам Д, ТМТД)
 • з) вуглецеві волокнисті матеріали на основі поліакрилонітрильних волокон
 • Стирол
 • Гексан
 • Сода кальцинована
 • Гідразин і його похідні
 • Фенол
 • Гексахлорциклогексан (Гексахлоран, хлорвміщуючі пестициди, ДДТ, ДДД)
 • Формальдегід
 • Глутаровый диальдегід
 • Фтористоводневої кислоти солі (за фтором):
 • а) фториди натрію, калію, алюмінію, цинку, олова, срібла, літію та барію, криоліт гідрофторид амонію
 • Дибутилфталат
 • б) фториди алюмінію, магнію, кальцію, стронцію, міді, хрому, ітрію, тербію, лютецію, скандію
 • Діетиламін
 • Ферит барієвий, Ферит магній-марганцевий, Ферит марганець-цинковий, Ферит нікель-мідний, Ферит нікель цинковий
 • Дихлоретан
 • Уайт-спірит (у перерахунку на С)
 • Диоктилфталат
 • Вуглець 4-х хлористий
 • Доломіт
 • Хлорпірифос (Дурсбан)
 • Залізо металеве
 • Хлор
 • Зола горючих сланців
 • Хрому оксид (по Cr +3)
 • Етиленгліколь
 • Хромати, біхромати (в перерахунку на CrО3)
 • Йод
 • Цинку оксид
 • Ізопрен
 • Циклогексан
 • Кальцію гідроокис (вапно гашене)
 • Циклогексанон
 • Кадмій та його сполуки
 • Етилакрилат
 • Каніфоль
 • Цирконій і його сполуки
 • Камфора
 • Етилацетат
 • Капрон
 • Етилену оксид
 • Карбамід (мочевина)
 • Етилцелозольв
 • Капролактам
 • Етилмеркаптан
 • Кераміка
 • Епіхлоргідрин
 • Керосин
 • Етилакрилат
 • Кислота акрилова
 • Кальцію оксид
 • Кислота метакрилова
 • Чавун в суміші з електрокорундом до 20%
 • Кислота себацинова
 • Електрокорунд хромистий
 • Кислота сірчана
 • Заліза оксид
 • Кислота оцтова
 • 4,4 – Дифенілметандіізоціонат
 • Кислота мурашина
 • Кислота борна

Зварювальний аерозоль:

 • Водень фтористий
 • Кобальт
 • Заліза оксид
 • Корунд білий
 • Кобальт та його неорганічні сполуки
 • Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації при вмісті понад 60%
 • Марганець та його сполуки при вмісті до 20 %
 • Кремнію діоксид аморфний у вигляді аерозолю конденсації вмісті від 10% до 60%
 • Мідь
 • Кремнію діоксид аморфний в суміші з оксидами марганцю у вигляді аерозолю конденсації з вмістом кожного з них не більше 10%
 • Нікель
 • Кремнію діоксид аморфний та склоподібний у вигляді аерозолю дезінтеграції (діателеїт, кварцеве скло, плавневий кварц, трепел)
 • Азоту оксиди (в перерахунку на NO2)
 • Кремнію діоксид кристаліч. (кварц, кристобеліт, тридиміт) при вмісті в пилу більше 70% (кварц, дінас та ін.)
 • Азоту діоксид
 • Кремнію діоксид кристалічний при вмісті в ньому від 10 до 70% (граніт, неамот, слюда – сирець, вуглецевий пил та інші)
 • Хрому оксид (ІІІ)
 • Кремнію діоксид кристалічний при вмісті в пилу від 2 до 10% (горючі кукерситні слонці, мідносульфідні руди та ін.)
 • Хрому оксид (VI)
 • Кремнію карбід (карборунд)
 • Озон
 • Кальцію оксид
 • Солі фтористоводневої кислоти
 • Ксилол
 • Алюміній і оксид алюмінію
 • Метафос (Паратіонметил)
 • Титан і його діоксид
 • Малатіон (Карбафос)
 • Цинку оксид
 • Масла мінеральні нафтові
 • Вуглецю оксид
 • Метилетилкетон
 • Свинець і його сполуки
ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ МІКРОКЛІМАТ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ
 • Температура
 • Рівні звукового тиску в октавних смугах частот, рівень звуку, еквівалентний рівень звуку
 • Відносна вологість
 • Загальна вібрація
 • Швидкість руху повітря
 • Локальна вібрація
 • Теплове випромінювання
 • Освітленність
 • Атмосферний тиск
РОБОЧІ МІСЦЯ, ТЕРИТОРІЯ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В ЗОНІ РОЗМІЩЕННЯ РАДІОТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
 • Напруженість магнітного поля
 • Щільність потоку енергії
 • Напруженість електричного поля
ПЕРСОНАЛ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ З ДЖЕРЕЛАМИ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
 • Еквівалентна доза зовнішнього випромінення
ФАКТОРИ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ
Важкість праці:

 • динамічна робота;
 • статичне навантаження;
 • робоча поза
Напруженість праці:

 • напруженість аналізаторних функцій (зору, слуху);
 • одноманітність