Аналіз води


Вимірювання проводиться сучасним обладнанням, сертифікація якого дійсна по всій території України. Під час замірів проб води заповнюється відповідний акт відбору проб в присутності представника підприємства.

На основі аналізу цих проб лабораторія видає протокол вимірювання показників складу і властивостей води.

 

 МИ ЗДІЙСНЮЄМО ВІДБІР ПРОБ НА ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН:


ВОДА ПИТНА (ВОДОПРОВІДНА)

 • Алюміній
 • Окислюваність перманганатна
 • Амоній
 • Поліфосфати
 • Жорсткість загальна
 • рН
 • Кольоровість
 • Ртуть
 • Залізо загальне
 • Свинець
 • Запах:
 • при t 200 С
 • при t 60 0 С
 • Смак та присмак
 • Кадмій
 • Сульфати
 • Каламутність
 • Сухий залишок
 • Марганець
 • Формальдегід
 • Миш’як
 • Фториди
 • Мідь
 • Хлор залишковий вільний
 • Нафтопродукти
 • Хлор залишковий зв’язаний
 • Нітрати
 • Хлориди
 • Нітрити
 • Цинк
ВОДА ПИТНА (З КОЛОДЯЗІВ)
 • Амоній
 • Окислюваність перманганат на
 • Жорсткість загальна
 • рН
 • Кольоровість
 • Смак та присмак
 • Залізо загальне
 • Сульфати
 • Запах:
 • при t 200 С
 • при t 60 0 С
 • Сухий залишок
 • Каламутність
 • Фториди
 • Марганець
 • Хлор залишковий вільний
 • Нітрати
 • Хлор залишковий зв’язаний
 • Нітрити
 • Хлориди
ВОДА ВІДКРИТИХ ВОДОЙМ (ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ)
 • Амоній (азот амонійний, аміак)
 • Молібден
 • Алюміній
 • Нафтопродукти
 • Аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини
 • Нікель
 • Біохімічне споживання кисню (БСК)
 • Нітрати
 • Бор
 • Нітрити
 • Ванадій
 • Прозорість
 • Водневий показник
 • Роданіди
 • Жорсткість
 • Свинець
 • Завислі речовини
 • Сірководень (сульфіди)
 • Залізо
 • Срібло
 • Запах
 • Сульфати
 • Кадмій
 • Сухий залишок
 • Кальцій
 • Температура
 • Кисень розчинений
 • Поліфосфати
 • Кобальт
 • Феноли
 • Кольоровість
 • Формальдегід
 • Кремній
 • Хімічне споживання кисню (ХСК)
 • Лужність загальна
 • Хлориди
 • Магній
 • Хром (загальний, (ІІI) та (VI))
 • Марганець
 • Ціаніди
 • Мідь
 • Цинк
ВОДИ ЗВОРОТНІ
 • Азот амонійний
 • Молібден
 • Аніонні синтетичні поверхнево-активні речовини
 • Нафтопродукти
 • Алюміній
 • Нікель
 • Біохімічне споживання кисню (БСК)
 • Нітрати
 • Бор
 • Нітрити
 • Ванадій
 • Олово
 • Вісмут
 • Поліфосфати
 • Водневий показник
 • Роданіди
 • Жири та масла
 • Свинець
 • Жорсткість
 • Сірководень (сульфіди)
 • Завислі речовини
 • Срібло
 • Залізо
 • Сульфати
 • Запах
 • Сухий залишок (мінералізація)
 • Кадмій
 • Температура
 • Кальцій
 • Феноли
 • Кисень розчинений
 • Формальдегід
 • Кольоровість
 • Фториди
 • Кобальт
 • Хімічне споживання кисню (ХСК)
 • Кремній
 • Хлориди
 • Магній
 • Хром (загальний, (III) та (VI))
 • Марганець
 • Ціаніди
 • Мідь
 • Цинк
ВИРОБНИЧІ СТІЧНІ ВОДИ ПІДПРИЄМСТВ
 • Азот амонійний (аміак за азотом)
 • Нітрати
 • Алюміній
 • Нітрити
 • Біохімічне споживання кисню (БСК5)
 • Олово
 • Водневий показник
 • Роданіди
 • Жири рослинні та тваринні
 • Свинець
 • Завислі речовини
 • Сірководень (сульфіди)
 • Залізо (загальне)
 • Срібло
 • Запах
 • СПАР (аніонні, неіногенні)
 • Кадмій
 • Сульфати
 • Кальцій
 • Температура
 • Кольоровість
 • Феноли
 • Кобальт
 • Формальдегід
 • Кремній
 • Фториди
 • Магній
 • Фосфати
 • Марганець
 • Хлориди
 • Мідь
 • Хром 6+
 • Мінералізація
 • Хром (загальний)
 • Молібден
 • ХСК
 • Нафтопродукти
 • Ціаніди
 • Нікель
 • Цинк