Випробувальна

Технічний огляд, обстеження машин та механізмів

Підприємство виконує роботи з технічного огляду, випробування (неруйнівними методами контролю: візуально-оптичним (VT), ультразвуковим (UT), магнітопорошковим (MT), капілярним (PT); руйнівними методами контролю: механічні випробування, хімічний аналіз, металографічний аналіз, випробування на міжкристаличну корозію, вимірювання твердості, стилоскопіювання), експертного обстеження, технічного діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

 • обладнання, пов’язаного з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин;
 • технологічного обладнання, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів і населених пунктів, а також обладнання потужністю понад 100 кВт, що використовує газ;
 • гірничошахтне і гірничорятувальне обладнання;
 • обладнання для видобутку та транспортування корисних копалин відкритим способом;
 • конвеєрні стрічки для вугільної, гірничорудної, нерудної, металургійної та коксохімічної промисловості;
 • обладнання для дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю;
 • обладнання та технологічні засоби для виготовлення, використання і транспортування вибухових матеріалів і виробів на їх основі, комплекси для їх переробки та зберігання;
 • технологічне обладнання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійних, деревообробної промисловості, виробництв, що використовує  хлор та аміак;
 • технологічне обладнання для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів;
 • електрообладнання, призначене для експлуатації (використання) у вибухонебезпечних зонах;
 • електричне обладнання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В;
 • парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
 • посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа;
 • трубопроводи пари і гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою води вище 1100С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду;
 • вантажопідйомні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, канатні дороги, підйомники, в тому числі будівельні і фунікулери

Вищевказані роботи проводяться на підставі дозволу № 1197.14.30, виданого Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України 25.12.2014 р.

Також підприємство виконує роботи з:

 • Ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки;
 • Розробки планів ліквідації аварійних ситуацій і декларацій безпеки підприємств;
 • Атестації робочих місць за умовами праці

Технічне обстеження будівель і споруд

Підприємство виконує роботи з технічного обстеження будівель і споруд (оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд; визначення фізичного зносу конструкцій будівель і споруд, розробка технічних рішень і рекомендації з підсилення конструкцій), складання паспортів технічного стану будівельних конструкцій будівель і споруд, інженерно-будівельне проектування, проведення судових експертиз в будівництві, проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, а також авторського та технічного нагляду за будівництвом.

Співробітники підприємства мають такі сертифікати, видані Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, і свідоцтво, видане Міністерством юстиції України:

 • Обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій (№ 000521 серія АЕ від 31.07.2012г .; №000419 серія АЕ від 14.06.2012г.);
 • Інженерно-будівельне проектування в частині забезпечення механічного опору та стійкості (№ 002011 серія АР від 09.08.2012г .; № 006861 серія АР від 18.03.2013г.);
 • Технічний нагляд за будівництвом (№ 001485 серія АТ від 17.01.2013г.);
 • Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна (№001604 серія АЕ від 15.02.2013г.);
 • Експертиза проектної документації в частині забезпечення безпечної експлуатації та вимог охорони праці, забезпечення захисту від шуму (№000743 серія АЕ від 19.09.2012г.);
 • Судова експертиза з правом проведення інженерно-технічних досліджень об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій і відповідність документів (свідоцтво №1671 від 16.01.2014г.).

Підприємство забезпечено кваліфікованими фахівцями, програмними продуктами та нормативно-правовими актами, які дозволяють виконувати всі види робіт якісно, ​​відповідно до чинного законодавства.