Лабораторія ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” копія

chemistry

Лабораторія ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія”

Лабораторія ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” відповідає критеріям атестації на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду та вимогам до випробувальних лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2005, тобто визнана як лабораторія міжнародного значення.

НАША ЛАБОРАТОРІЯ ЗДІЙСНЮЄ ВІДБІР ПРОБ НА ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН:

1. Вимірювання атмосферного повітря за показниками:

 • концентрація діоксиду азоту
 • аміаку
 • пилу (речовини у вигляді твердих суспендованих частинок)
 • діоксиду сірки
 • формальдегіду
 • атмосферний тиск

2. Викиди стаціонарних джерел за показниками:

 • фтор і його пароподібні та газоподібні сполуки в перерахунку на фтористий водень
 • хлористий водень (хлороводень)
 • оксид вуглецю
 • гас
 • дивініл (1,3-бутадієн) діоктилфталат епіхлоргідрин (хлорметилокси-ран)
 • етилацетат
 • етилен оксид
 • ефіри складних одноосновних органічних кислот (ацетати)
 • залізо та його сполуки у перерахунку на залізо
 • кальцій та його сполуки, (у перерахунку на:
 • а) кальцій;
 • б) оксид кальцію)
 • каніфоль
 • кобальт і його сполуки (у перерахунку на кобальт)
 • кремнію діоксин
 • ксилол
 • концентрація оксидів азоту (сума в перерахунку на діоксид)
 • акролеїн
 • алюміній та його сполуки у перерахунку на алюміній
 • аміак
 • ацетати
 • ацетон
 • барій та його сполуки (у перерахунку на барій)
 • бензол
 • бор та його сполуки (у перерахунку на: а)оксид бору (III) б)борну кислоту)
 • бутилацетат
 • вінілацетат
 • вінілхлорид
 • водень ціаністий (ціаністий водень)
 • водню ціанід (синильна кислота)вольфрам та його сполуки (у перерахунку на вольфрам)
 • луги їдкі: (у перерахунку на: а) натрію гідроксид, б) калію гідроксид)
 • марганець і його сполуки (у перерахунку на: а) марганець, б) діоксид марганцю)
 • магній та його сполуки (у перерахунку на: а) магній, б) оксид магнію)
 • масляний аерозоль
 • мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)
 • молібден і його сполуки
 • нафталін
 • β – нафтанол
 • нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
 • озон
 • олово та його сполуки (у перерахунку на олово)
 • оцтова кислота
 • оцтовий альдегід (етаналь)
 • речовини у вигляді твердих суспендованих частинок (пил)
 • пропіл ацетат
 • сажа
 • свинець і його сполуки (у перерахунку на свинець)
 • діоксиди сірки
 • триоксиди сірки
 • сірководень
 • сірководню та діоксиду сірки
 • сірчана кислота
 • скипидар
 • стирол
 • титан і його сполуки (у перерахунку на титан)
 • толуілендіізо-ціанат
 • толуол
 • уайт-спірит
 • фенол
 • формальдегід
 • фтор
 • хлор
 • хром (III) і його сполуки (у перерахунку на хром)
 • циклогексанон цинку і його сполуки (у перерахунку на цинк)

3. Параметри газопилового потоку:

 • вологість газу у газоході
 • об’ємна частка (вміст) кисню
 • температура
 • тиск або розрідження газу у газоході
 • швидкість і об’ємна витрата

4. Поверхнева, зворотна, стічна вода:

 • відбір проб
 • температура
 • марганець
 • жорсткість загальна
 • водневий показник
 • сухий залишок
 • запах
 • сульфати
 • азот амонійний
 • завислі речовин
 • залізо загальне
 • нітрити (окрім поверхневих вод)
 • нітрати
 • хлориди
 • хімічне споживання кисню (ХСК)
 • кольоровість
 • прозорість
 • розчинений кисень
 • каламутність
 • аміак і іон амонію

5. Поверхнева вода:

 • нітрити
 • окислюваність перманганатна
 • лужність
 • фосфати

6. Питна вода:

 • відбір проб
 • температура
 • нітрати
 • хлориди
 • сульфати
 • марганець
 • сухий залишок
 • окислюваність перманганатна
 • запах
 • кольоровість каламутність
 • смак та присмак при 20°С
 • водневий показник
 • залізо загальне
 • жорсткість загальна
 • аміак і іон амонію
 • нітрити
 • алюміній
 • лужність загальна
 • залишковий хлор вільний

7. Радіаційне вимірювання промислової продукції, сировини та об’єктів навколишнього середовища (лісоматеріали необроблені та оброблені, продукція культурно- побутового і господарського призначення, будівельні матеріали, об’єкти навколишнього середовища: атмосферне повітря, поверхнева, підземна, зворотна вода, питна вода):

 • гамма випромінювання
 • 137 Сs
 • 226
 • 40К
 • 232Тh

lab1

lab2

lab3