Ліцензії та сертифікати

Атестат акредитації Global Accreditation System (GAS)

Яким посвідчується те, що ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” відповідає вимогам до випробувальних лабораторій згідно ISO/IEC 17025:2005 і є діючою хіміко-радіологічною лабораторією.

Переглянути

Сертифікат підтвердження компетентності

Засвідчує, що хімічно-вимірювальна лабораторія ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” відповідає критеріям атестації і атестована на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.

Переглянути

Сертифікат ISO 14001:2015 Системи екологічного управління

Засвідчує, що система екологічного управління впроваджена і повністю функціонує відповідно до ДСТУ ISO 14001:2015.

Переглянути

Сертифікат ISO 9001:2015 Системи управління якістю

Засвідчує, що система управління якістю впроваджена і повністю функціонує відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015.

Переглянути

ВЕК розр.тех док. лист

Лист Мінприроди щодо внесення до Переліку організацій, що обгрунтовують обсяги викидів в атмосферу для підприємств

Яким посвідчується, що ТОВ “Всеукраїнська екологічна компанія” має згоду на розробку документів, що обгрунтовують  обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян-суб’єктів підприємницької діяльності для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Переглянути

lisence-preview

Ліцензія

На збирання, заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів полімерних, відходів гумових, у тому числі зношених шин).

Переглянути